Publications - Angelyeast
    Home > About Angel > Our Research Institute > Publications
Publications
Effect of Yeast Protein on Muscle Mass and Performance in an Adult Population – a Double Blind, Randomised Controlled Trial
D Briskey, RA Skinner, Haibo Zhang, Zhixian Chen, A Rao.Effect of Yeast Protein on Muscle Mass and Performance in an Adult Population – a Double Blind, Randomised Controlled Trial
Read Paper
Simultaneous catalytic removal of complex sulfur-containing VOCs over Mn-based hydrotalcite-like compounds: Active sites and oxidation mechanism
Tingting Zhu, Xin Song, Tianle Li, Junpeng Hu, Kai Qi, Panting Gao, Rongji Cui, Zhicheng Tang.Simultaneous catalytic removal of complex sulfur-containing VOCs over Mn-based hydrotalcite-like compounds: Active sites and oxidation mechanism
Read Paper
Transcriptome analysis reveals the underlying mechanism for over-accumulation of alkaline protease in Bacillus licheniformis
Transcriptome analysis reveals the underlying mechanism for over-accumulation of alkaline protease in Bacillus licheniformis Published by Oxford University Press on behalf of Applied Microbiology International.
Read Paper
Insights into the keratin efficient degradation mechanism mediated by Bacillus sp. CN2 based on integrating functional degradomics
Yuhong Lai, Xiuyun Wu, Xianliang zheng, Weiguang Li & Lushan WangInsights into the keratin efficient degradation mechanism mediated by Bacillus sp. CN2 based on integrating functional degradomics
Read Paper
Three pairs of surrogate redox partners comparison for Class I cytochrome P450 enzyme activity reconstitution
Xiaohui Liu, Fengwei Li, Tianjian Sun, Jiawei Guo, Xingwang Zhang, Xianliang Zheng, Lei Du, Wei Zhang, Li Ma & Shengying Li.Three pairs of surrogate redox partners comparison for Class I cytochrome P450 enzyme activity reconstitution
Read Paper
Diversification of phenolic glucosides by two UDP-glucosyltransferases featuring complementary regioselectivity
Fei Guo, Xingwang Zhang, Cai You, Chengjie Zhang, Fengwei Li, Nan Li, Yuwei Xia, Mingyu Liu, Zetian Qiu, Xianliang Zheng, Li Ma, Gang Zhang, Lianzhong Luo, Fei Cao, Yingang Feng, Guang-Rong Zhao, Wei Zhang, Shengying Li & Lei DuDiversification of phenolic glucosides by two UDP-glucosyltransferases featuring complementary regioselectivity
Read Paper
Discovery of venediols by activation of a silent type I polyketide biosynthetic gene cluster in Streptomyces venezuelae ATCC 15439
Shuai Li, Lu-Ping Chi, Zhong Li, Mingyu Liu, Ruxin Liu, Moli Sang, Xianliang Zheng, Lei Du, Wei Zhang, Shengying Li.Discovery of venediols by activation of a silent type I polyketide biosynthetic gene cluster in Streptomyces venezuelae ATCC 15439
Read Paper
Investigation on the elimination of yeasty flavour in yeastextract by mixed culture of lactic acid bacteria and yeast
Ma Chunlei, Wang Jiwei, Chen Xiong, Li Xin, Li Pei, Li Ku, Xiong Jian.Investigation on the elimination of yeasty flavour in yeastextract by mixed culture of lactic acid bacteria and yeast | International Journal of Food Science and Technology, 2021, 11, 15.
Read Paper
Dietary Supplementation of Yeast Culture Into Pelleted Total Mixed Rations Improves the Growth Performance of Fattening Lambs
Baijun Song, Tingting Wu, Peihua You, Hongze Wang, Jennifer L. Burke, Kun Kang, Wei Yu, Mengzhi Wang, Bo Li, Yuhua He, Qin Huo, Changsheng Li, Wannian Tian, Rongquan Li, Jianping Li, Chunqing Wang and Xuezhao Sun.Dietary Supplementation of Yeast Culture Into Pelleted Total Mixed Rations Improves the Growth Performance of Fattening LambsFrontiers in Veterinary Science, 2021, 05, 12
Read Paper
Structure, preparation, modification, and bioactivities of β-glucan and mannan from yeast cell wall: A review
Yana Liu, Qin Wu, Xiangyun Wu, Samah Attia Algharib , Fayuan Gong, Junpeng Hu, Wanhe Luo, Meifang Zhou, Yuanhu Pan, YuanYuan Yan, Yulian Wang.Structure, preparation, modification, and bioactivities of β-glucan and mannan from yeast cell wall: A reviewInternational Journal of Biological Macromolecules, 2021, 03, 15.
Read Paper
Reducing glucoamylase usage for commercial-scale ethanol production from starch using glucoamylase expressing Saccharomyces cerevisiae
Xin Wang, Bei Liao, Zhijun Li, Guangxin Liu, Liuyang Diao, Fenghui Qian, Junjie Yang, Yu Jiang, Shumiao Zhao, Youguo Li and Sheng YangReducing glucoamylase usage for commercial-scale ethanol production from starch using glucoamylase expressing Saccharomyces cerevisiaeBioresources and Bioprocessing, 2021, 02, 25.
Read Paper
Improvement of Metabolic Syndrome in High-Fat Diet-Induced Mice by Yeast β‑Glucan Is Linked to Inhibited Proliferation of Lactobacillus and Lactococcus in Gut Microbiota
Guijie Chen, Dan Chen, Wangting Zhou, Yujia Peng, Chunxu Chen, Wenbiao Shen, Xiaoxiong Zeng, Qingxia YuanImprovement of Metabolic Syndrome in High-Fat Diet-Induced Mice by Yeast β‑Glucan Is Linked to Inhibited Proliferation of Lactobacillus and Lactococcus in Gut MicrobiotaJournal of Agricultural and Food Chemistry, 2021, 07, 01.
Read Paper
Marginal Zinc Defciency in Mice Increased the Number of Abnormal Sperm and Altered the Expression Level of Spermatogenesis‑Related Genes
Marginal Zinc Defciency in Mice Increased the Number of Abnormal Sperm and Altered the Expression Level of Spermatogenesis‑Related GenesBiological Trace Element Research,  2021, 10, 22.
Read Paper
Saccharomyces boulardii Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in Mice by Regulating NF-κB and Nrf2 Signaling Pathways
Hui Gao, Yinzheng Li, Jie Sun, Huzi Xu, Meng Wang, Xuezhi Zuo, Qiang Fu, Yanchao Guo, Zhenyan Chen, Piwei Zhang, Xudong Li, Niwen Wang, Ting Ye, Ying YaoSaccharomyces boulardii Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in Mice by Regulating NF-κB and Nrf2 Signaling PathwaysOxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021, 07, 29.
Read Paper
Zinc, selenium and chromium co-supplementation improves insulin resistance by preventing hepatic endoplasmic reticulum stress in diet-induced gestational diabetes rats
Xueqiong Yaoa, Rui Liub, Xiu Li c, Yan Li a, Zhen Zhanga, Shanshan Huanga, Yanyan Gea, Xiuzhi Chena, Xuefeng YangZinc, selenium and chromium co-supplementation improves insulin resistance by preventing hepatic endoplasmic reticulum stress in diet-induced gestational diabetes ratsThe Journal of nutritional biochemistry, 2021,10, 17.
Read Paper
Zinc-Enriched Yeast May Improve Spermatogenesis by Regulating Steroid Production and Antioxidant Levels in Mice
Zhaoyu Zhang, Qian Cheng, Youjiao Liu, Cheng Peng, Ziqiong Wang, Haitao Ma, Duanya Liu1, Lei Wang, Chunhong WangZinc-Enriched Yeast May Improve Spermatogenesis by Regulating Steroid Production and Antioxidant Levels in MiceBiological Trace Element Research. 2021, 10, 18.
Read Paper
Dietary supplementation of yeast cell wall improves the gastrointestinal development of weaned calves
Kang KunDietary supplementation of yeast cell wall improves the gastrointestinal development of weaned calvesAnimal Nutrition, 2020, 12, 01
Read Paper
Optimal form of yeast cell wall promotes growth, immunity and disease resistance in gibel carp (Carassius auratus gibelio)
Yang Fan, Hu JunpengOptimal form of yeast cell wall promotes growth, immunity and disease resistance in gibel carp (Carassius auratus gibelio)Aquaculture Reports, 2020, 11, 25.
Read Paper
Effects of yeast cell wall on the growth performance, ruminal fermentation,and microbial community of weaned calves
Kang KunEffects of yeast cell wall on the growth performance, ruminal fermentation,and microbial community of weaned calvesLivestock Science, 2020, 09, 10.
Read Paper
Speciation Analysis of Chromium in Chromium-Enriched Yeast by Ion Chromatography-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
Zhang YanSpeciation Analysis of Chromium in Chromium-Enriched Yeast by Ion Chromatography-Inductively Coupled Plasma Mass SpectrometryBiological Trace Element, 2020, 05, 05.
Read Paper
Comparison of Bioavailability, Pharmacokinetics,and Biotransformation of Selenium-Enriched Yeast and Sodium?Selenite in Rats Using Plasma Selenium and Selenomethionine.
Zhang YanComparison of Bioavailability, Pharmacokinetics,and Biotransformation of Selenium-Enriched Yeast and Sodium?Selenite in Rats Using Plasma Selenium and Selenomethionine.Biological Trace Element Research, 2019, 11, 09
Read Paper
Association of Plasma Magnesium with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus in Adults
Yang Fan, Hu JunpengAssociation of Plasma Magnesium with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus in AdultsFish & Shellfish Immunology, 2019, 11, 07.
Read Paper
Effects of dietary supplementation with yeast glycoprotein on growth performance, intestinal mucosal morphology, immune response and colonic microbiota in weaned piglets
Li Biao, Wang Jianlin, Hu JunpengEffects of dietary supplementation with yeast glycoprotein on growth performance, intestinal mucosal morphology, immune response and colonic microbiota in weaned pigletsFood & Function, 2019, 03, 14
Read Paper
Enhancing wine ester biosynthesis in mixed Hanseniaspora uvarum/Saccharomyces cerevisiae fermentation by nitrogen nutrient addition
Xu YinhuEnhancing wine ester biosynthesis in mixed Hanseniaspora uvarum/Saccharomyces cerevisiae fermentation by nitrogen nutrient additionFood Research International, 2019, 09, 11.
Read Paper
Yeast cell walls stimulate viability, respiratory burst, and phagocytosis in channel catfish (Ictalurus punctatus) head-kidney macrophages
Hu Junpeng, Gong AqiongYeast cell walls stimulate viability, respiratory burst, and phagocytosis in channel catfish (Ictalurus punctatus) head-kidney macrophagesAquaculture International, 2019, 06, 29.
Read Paper
Quantification of selenomethionine in plasma using UPLC–MS/MS after the oral administration of selenium-enriched yeast to rats
Zhang Yan, Zhang HaiboQuantification of selenomethionine in plasma using UPLC–MS/MS after the oral administration of selenium-enriched yeast to ratsFood Chemistry, 2018, 02, 15.
Read Paper
Identification and characterization of probiotic yeast isolated from digestive tract of ducks
Hu JunpengIdentification and characterization of probiotic yeast isolated from digestive tract of ducksPoultry Science, Hu Junpeng.
Read Paper
Quantification of selenomethionine in plasma using UPLC-MS/MS after the oral administration of selenium-enriched yeast to rats
Zhang Haibo, Zhang YanQuantification of selenomethionine in plasma using UPLC-MS/MS after the oral administration of selenium-enriched yeast to ratsFood Chem, 2018, 02, 15.
Read Paper
Comparison of the Oral Absorption, Distribution, Excretion,and Bioavailability of Zinc Sulfate, Zinc Gluconate,and Zinc-Enriched Yeast in Rats
Zhang Haibo, Peng Ning, Chen Zhixian, Cheng Qian, Zhang YanComparison of the Oral Absorption, Distribution, Excretion,and Bioavailability of Zinc Sulfate, Zinc Gluconate,and Zinc-Enriched Yeast in RatsMolecular Nutrition, 2018, 02, 19.
Read Paper
Association of Plasma Magnesium with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus in Adults
Li PeiAssociation of Plasma Magnesium with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus in AdultsScientific reports, 2017, 10, 06.
Read Paper
Determination of potential off-flavour in yeast extract
Li PeiDetermination of potential off-flavour in yeast extractFood Sience and Technology, 2017, 09, 01
Read Paper
Yeast beta-D-glucans induced antimicrobial peptide expressions against Salmonella infection in broiler chickens
Zhang HaiboYeast beta-D-glucans induced antimicrobial peptide expressions against Salmonella infection in broiler chickensINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2016, 04, 02
Read Paper
Effects of dietary supplementation with uridine monophosphate on performance and intestinal morphology of weanling piglets
Li BiaoEffects of dietary supplementation with uridine monophosphate on performance and intestinal morphology of weanling pigletsJournal of Animal Science Abstract - Functional Ingredients and Feed Processing, 2016, 09, 01.
Read Paper
contactus followus